Art by Maria Kononov


Painting by Maria Kononov from 2022 called "The Last Supper"
© Maria Kononov 2022
The Last Supper
160cm x 90cm, acrylic
Painting by Maria Kononov from 2022 called "Saint George"
© Maria Kononov 2022
Saint George
70cm x 123cm, acrylic on wood
Painting by Maria Kononov from 2022 called "Teatime at Frida's"
© Maria Kononov 2022
Teatime at Frida's
100cm x 80cm, mixed media
Painting by Maria Kononov from 2022 called "Spring"
© Maria Kononov 2022
Spring
100cm x 100cm, mixed media
Painting by Maria Kononov from 2022 called "Hibiscus"
© Maria Kononov 2022
Hibiscus
100cm x 120cm, mixed media
Painting by Maria Kononov from 2022 called "Fisherman from Valun"
© Maria Kononov 2022
Fisherman from Valun
100cm x 100cm, mixed media